Náš tým

Jsme spolek nadšenců, kteří si přejí, abychom byli nejen zdraví, ale i sebevědomí a šťastní.Štěstí je většinou dílem okamžiku. A tyto okamžiky vám chceme dát.
Neboť vše je v nás, je naší vnitřní záležitostí.

PaedDr. & Mgr. Hana Čechová, předsedkyně

PaedDr. Mgr. Hana Čechová

PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Vystudovala PedF UK a FTVS UK v Praze. Ve své práci se specializuje na aktivní zdravotní prevenci, podchycení a rozvoj uchovaných schopností, odstranění psychických bariér a získání zdravé sebedůvěry. Preferuje bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci.
Od roku 1977 se věnuje práci s dětmi, od roku 1993 pracovala pro Tělovýchovnou jednotu Elán Kladno při OV svazu invalidů Kladno a následně od roku 1995 pro Sportovní klub tělesně postižených a vozíčkářů České republiky a Český svaz zrakově postižených sportovců, vede Klub poruchy příjmu potravy při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem.
Je autorkou mnoha metodických materiálů a publikací vztahujících se ke zdravému životnímu stylu, udržení, obnově a upevnění zdraví. Knihu „Jak trvale zhubnout a nehladovět“ můžete objednat zde. V současné době spolupracuje jako lektorka s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging a centry komplexní sociální péče v Kladně a v Praze. Vede individuální i skupinové cvičební lekce a kurzy pro děti, dospělé a seniory.

Bc. Nina Čechová, místopředsedkyně

Bc. Nina Čechová

             Bc. Nina Čechová

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze obor fyzioterapie, od roku 2010 pracuje jako zástupce úsekového vedoucího v Rehabilitační klinice Malvazinky. V rámci naší činnosti má na starosti organizování táborů a akcí pro děti.
Nabízí individuálně sestavené preventivní a léčebné edukační programy, jejichž cílem je naučit jednotlivce kompenzovat každodenní stereotypní přetěžování pohybového aparátu a s přihlédnutím k individuálním dispozicím zajistit vyšší odolnost pohybového aparátu vůči stále se měnícím podmínkám prostředí. Od roku 2013 se specializuje i na rehabilitační program dětí a dospělých po amputaci dolních končetin škola chůze (chůze na šikmé ploše, nestabilní plochy, tréninkový chodník, chůze v terénu) včetně nácviku manipulace s protézou.

 

MUDr Marie Tomečková, CSc., odborná konzultantka

MUDr.-Marie-Tomeckova

MUDr. Marie Tomečková

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnes 1. LF UK Praha).  Zpočátku se věnovala internímu lékařství, později se specializovala na kardiologii, zejména na výzkum prevence aterosklerózy a jejích klinických komplikací. Na LF UK Praha vedla výuku mediků i postdoktorandů, od roku 2001 pracovala v Evropském centru medicínské informatiky, statistiky a epidemiologie (EuroMISE centrum), účastnila se národních i mezinárodních výzkumných programů zaměřených na prevenci aterosklerózy, možnost genetické predikce závažných komplikací aterosklerózy, např. srdečního infarktu, vytváření databází pro moderní statistické metody a jejich ověřování a pro přípravu elektronizace zdravotnictví.
Od podzimu 2014 mj. působí jako jedna z konzultantek Ligy proti rakovině. V našem spolku působí jako odborná konzultantka a lektorka. Její činnost krásně charakterizuje termín „Senior Konzultant“, neboť přednášky a odborné konzultace, které vede, propojují zkušenosti s nejnovějšími poznatky.

Mgr. Ida Kršková

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, fakultu tělovýchovných studií. Mnozí ji budou znát jako úspěšnou reprezentantku ČSSR a ČR v rychlobruslení pod jménem Ida Stárková. V letech 1996 – 2007 působila jako trenérka a achoreografka sportovního aerobiku. Její svěřenci se stali nejen několikanásobnými mistry ČR ve fitness týmech a pódiových skladbách, ale současně stanuli na stupních vítězů jak na ME, tak na MS. Je držitelkou řady tuzemských i zahraničních certifikátů z oblasti spirální stabilizace páteře – SM SYSTÉM, Pilates, Bosu – cardio, Dornova metoda a Breussova masáž, cvičení pro seniory, Flamenco, power jóga aj. Dnes již výhradně působí jako profesionální lektorka. Vede skupinové a individuální lekce: spirální stabilizace páteře – SM SYSTÉM, cvičení pro seniory, zdravý,funkční a bezpeční pohyb, prevence a zmírnění bolestí zad a pohybového systému, Pilates, Bosu – cardio, kompenzační cvičení pro sportovce, zdravý sport pro děti.

Jolana Ryplová

Získala odborné vzdělání v oboru ekonomie, nicméně jak sama říká, účetní být nikdy nechtěla. Její hlava i srdce dobře věděly, že to není to „pravé ořechové“. Lidské tělo, jeho fyzická část, bylo to, co ji fascinovalo; dávat tělu tvar, dát mu možnost přeměny, uvolnit napětí a při tom si „vyrobit“ dobrou náladu. Absolvovala řadu kurzů a své snažení završila ročním studiem na akreditované škole Refit SH s.r.o. v Praze.  Péči o tělo a psychiku rozdělila do 4 částí: cvičení, masáže, výživa, relaxace. Nedostižná kombinace.

Bc. Eva Kubenková

Vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci, obor ošetřovatelství na lékařské fakultě. Má několikaletou praxi v akutní medicíně jako záchranář na RZS, na ARO a anestézii, dva roky působila jako vyučující na zdravotních školách. Je držitelkou řady tuzemských i zahraničních certifikátů z oblasti jógy a dnes již výhradně působí jako profesionální lektorka jógových cvičení: ashtanga vinyasa jóga, balanční jóga, akrobatická jóga, power jóga, hatha jóga, zdravá záda jógově, přírodní léčba stresu, terapeutická jóga. Jak sama říká (cituji):Nevěnuji se výhradně jednomu „stylu“, ale beru si od všeho něco a vytvářím tak vlastní pojetí a zkušenost. Dnes se věnuji jak náročnějším stylům, tak meditativním. Medituji, zpívám mantry, praktikuji očistné techniky…“)

MUDr. Jana Janů, lektorka

Bc. Kateřina Luková, lektorka

Jiří Flajzar, lektor

Hana Suková, účetní

  • .