POMOZ SOBĚ

Pokračujeme v projektu, který je cíleně zaměřen na praktické poznatky z oblasti péče o naše zdraví. Workshopy v podobě ucelených kurzů jsou zaměřeny na cílenou prevenci v oblasti péče o zdraví (nejen) seniorů, přispívají k fyzickému a psychickému zdraví, aktivnímu, zdravému stárnutí a stáří, u osob 50+ pak k dlouhodobé schopnosti plnohodnotně se udržet na trhu práce. Důležitým prvkem je vás motivovat k větší odpovědnosti za vlastní zdraví: „Jak co nejefektivněji, jednoduše a dlouhodobě vykonávat každodenní činnosti, případně se k nim po nemoci či úrazech vrátit“.
Témata, která již proběhla, jsou rozšířena o další praktické poznatky a souvislosti. Zařazujeme témata nová pod vedením vynikajících lektorů, fyzioterapeutů a lékařů.
Od ledna do prosince roku 2019 proběhne 20 workshopů.

Přehled též na www.pomozsobe.cz a https://www.facebook.com/pomozsobe/
V roce 2019 projekt „Pomoz Sobě“ opakovaně podpořili: HM Praha a NF Avast

Pomoz Sobě – víkendové kurzy

Místo:ReHa klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5
Termín: sobota + neděle dle rozpisu, čas 12.00 – 16.00 hodin
Časová dotace: 4 hodiny se 2 – 3 krátkými přestávkami, 3 hodiny funkční zóna, 1 hodina bazén
Souhrnná náplň: Vzhledem k rostoucí popularitě jógy mezi seniory zařazena základní témata vztahující se ke zdravotním dopadům jógových cvičení, čeho je potřeba se vyvarovat, praktická aplikace do každodenního života. V červenci a v srpnu navazují týdenní edukace Senior Campy.

Datum Téma Anotace Lektor
26.01.2019 Jógové pozice zdravě I Základní jógové pozice, nastavení a vedení pohybu, Pozdrav slunci varianta A, zdravotní aplikace vhodná pro seniory… Mgr. Ida Kršková + Bc. Nina Čechová
27.01.2019 Jógové pozice zdravě II Jóga a dech, dechová technika pro harmonizaci P + L mozkové hemisféry, vyrovnávací prvky pro správné nastavení páteře, pozice vhodné pro seniory… Mgr. Ida Kršková + Bc. Nina Čechová
16.02.2019 Močová inkontinence – problém, který se dá řešit Močová inkontinence urgentní či stresová, rehabilitační sestavy Mgr. Marie Langerová + Bc. Nina Čechová
17.02.2019 Reha po gynekologických operacích Možné pooperační problémy (inkontinence moči a stolice, anorgasmie, bolesti zad a kloubů…), rehabilitační sestavy pro oblast malé pánve Mgr. Marie Langerová + Bc. Nina Čechová
16.03.2019 Horní zkřížený syndrom Svalové dysbalance, bolestivost krční páteře, hrudníku a ramen…, komplexní cvičení na uvolnění krční páteře, ramen a hrudníku Bc. Nina Čechová + Bc. Iveta Luxová
17.03.2019 Dolní zkřížený syndrom Svalové dysbalance, bolestivost zad, SI skloubení a kyčelních kloubů…, komplexní cvičení na uvolnění beder, pánve a DK Bc. Nina Čechová + Bc. Iveta Luxová
13.04.2019 Chodidlo Chodidlo jako „mapa“ našeho těla, problematika klenby nožní, deformity prstů, kotníku…, manuální autoterapie a stimulace Bc. Nina Čechová + Bc. Iveta Luxová
14.04.2019 Kyčelní kloub Příčiny bolestivých stavů slabin, stehen nebo kolen, prevence… (na toto téma volně navazuje téma Příprava na zákrok a rehabilitace po operaci TEP kolenního kloubu) Bc. Nina Čechová + Bc. Iveta Luxová
11.05.2019 Psychosomatika a psychosomatická onemocnění Jak psychika ovlivňuje nemoc a nemoc psychiku, původ psychosomatických nemocí, autoterapie Mgr. Daniela Jílková + Bc. Nina Čechová
12.05.2019 Jógaterapeie Dýchání, správné držení těla, cvičení pro regeneraci a očistu páteře, kloubů, harmonizace CNS, uvolňovací cvičení Simona Josefová + Bc. Nina Čechová
08.06.2019 Rovnováha Poruchy rovnováhy, možné příčiny, omezení v běžném životě, techniky pro zlepšení rovnováhy PaedDr. Mgr. Hana Čechová + Bc. Iveta Luxová
09.06.2019 Jóga pánevního dna Problematika pánevního dna, sestava pro vnímání, aktivaci, posílení, uvolnění svalového dna pánevního a hlubokého stabilizačního systému páteře Simona Josefová + PaedDr. Mgr. Hana Čechová
21.09.2019 Jógové pozice zdravě III Jak cvičit základní ásany – provedení a modifikace, správné dýchání, uvolnění a koncentrace, pozice vhodné pro seniory Mgr. Ida Kršková + PaedDr. Mgr. Hana Čechová
22.09.2019 Jógové pozice zdravě IV Pozdrav slunci varianta B, prohloubení pohybů, uvolnění velkých kloubů, pozice vhodné pro seniory Mgr. Ida Kršková + PaedDr. Mgr. Hana Čechová
19.10.2019 Chůze Záludnosti a „nevýhody“ bipedie, obnova správného stereotypu chůze, odstranění bolestí v křížové a bederní oblasti Bc. Nina Čechová + Mgr. Šárka Jeřábková
20.10.2019 Rehabilitace po operacích hrudníku, ablace prsu Úloha fyzioterapie v předoperačním i pooperačním období: uvolnění HK, ramenního kloubu, žeber, vliv jizvy na pohyblivost hrudníku, automobilizace, komplexní cvičení… Bc. Nina Čechová + Mgr. Šárka Jeřábková
09.11.2019 Příprava na zákrok a rehabilitace po operaci TEP kolenního kloubu Co mohu od operace očekávat, důležitost předoperační péče a cvičení, jak cvičit po operaci… MUDr. Tomáš Vimmer + Bc. Nina Čechová
10.11.2019 Příprava na zákrok a rehabilitace po operaci TEP kyčelního kloubu Co mohu od operace očekávat, důležitost předoperační péče a cvičení, jak cvičit po operaci… MUDr. Tomáš Vimmer + Bc. Nina Čechová
07.12.2019 Problematika zápěstí a ruky Nejčastější onemocněním HK, syndrom karpálního tunelu, útlaky „brňavky“, tenisový loket, golfový loket – princip vzniku, projevy, cvičení Bc. Nina Čechová + PaedDr. Mgr. Hana Čechová
08.12.2019 Hluboká relaxace a uvolnění Výklad pojmu, řízená relaxace, nácvik techniky jóga – nidry (jógový spánek) Simona Josefová + Bc. Nina Čechová
Pozn. V případě onemocnění může být termín přesunut, popř. lektor nahrazen jiným lektorem. Změny budou zveřejněny na www.cestouzdravizs.cz

Počet míst

10 – 12

Cena

400,- Kč / osoba / kurz
Možnost zakoupení brožury se cviky na daná témata.

Cvičení vede

Bc. Nina Čechová, PaedDr. Mgr. Hana Čechová, Mgr. Ida Kršková, Mgr. Marie Langrová, Bc. Kateřina Luková, Simona Josefová
garant: MUDr. Marie Tomečková, CSc.

S sebou

Pohodlné oblečení do tělocvičny, plavky, ručník, protiskluzová obuv do prostor bazénu, pití a dobrá nálada

Přihláška


Kurz POMOZ SOBĚ:

Vyplnění žlutých polí je povinné.
  Akce: Pro každou další akci je
potřeba vyplnit znovu formulář

Účastník:

Příjmení a jméno: nejprve příjmení a pak jméno
Datum narození: příklad: 30.1.1955
Ulice a číslo domu:
PSČ a obec/město: příklad: 100 00 Praha 10
Váš telefon:
Váš email (nezbytné):
Poznámka:
Souhlasím s podmínkami akce
Zaškrtněte, jinak se zpráva neodešle. Jako potvrzení obdržíte kopii objednávky na Váš e-mail.