Občan v systému veřejné správy

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

V činnosti a struktuře veřejné správy České republiky se odrážejí významné společenské změny a neustálé proměny života naší společnosti. Veřejná správa je v současnosti charakterizována jako správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, kdy je mimo jiné pojímána jako služba pro svobodného občana. Je proto žádoucí získat základní orientaci v systému veřejné správy, uvědomit si možná rizika, která mohou vyplynout z neznalosti. Důsledkem může být porušování právního řádu s negativními důsledky pro občana, ať už se například jedná o nevyhovění jím podané žádosti, nebo vystavení se možné sankci. Je třeba si uvědomit, že v demokratické společnosti existují nejen práva garantovaná právním řádem, ale i povinnosti z právního řádu vyplývající.

Nabízíme cyklus přednášek, ve kterých se přístupnou formou a praktickým způsobem seznámíte s tím, jak veřejná správa funguje, jaké jsou vzájemné vztahy a souvislosti mezi právními předpisy, jaká práva i povinnosti vyplývají z některých konkrétních právních předpisů, jak se zachovat v životních situacích vyplývajících z právních předpisů zařazených do tohoto cyklu přednášek. Vybrané právní předpisy jsou těmi, s kterými se mohou občané během života často setkat, a to především na místní úrovni. Prostor bude i na Vaše dotazy.

Účast ZDARMA.

MÍSTO

BEZPEČÍ Vašeho domova, forma online. Vysílací link pošleme na základě Vašeho přihlášení.

TERMÍN

Čtvrtek dle rozpisu v tabulce.

ČAS

Od 17.00 do cca 19.00 hodin.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ / LEKTOR

Ing. Alena Loudová, všeobecně uznávaný odborník v oblasti veřejné správy, vrchní ministerský rada MV ČR.

Témata
Datum Čas Téma Anotace
1 23.09.2021 17.00 hod. Veřejná správa jako taková Samospráva, státní správa: rozdíly, návaznost na Ústavu ČR, právní předpisy
2 30.09.2021 17.00 hod. AKTUÁLNÍ TÉMA: Typy voleb; rozdíly pro voliče; možnost volit mimo bydliště
3 07.10.2021 17.00 hod. Hlavní město Praha Zákon, občan a jeho práva i povinnosti; zastupitelstvo; úřad a úředníci
4 14.10.2021 17.00 hod. Správní řád Jak probíhá správní řízení; příklady
5 21.10.2021 17.00 hod. Zákony o občanských průkazech, cestovních dokladech, evidenci obyvatel (trvalé pobyty)
6 28.10.2021 17.00 hod. Matriční záležitosti Narození; manželství; úmrtí; ověřování podpisů a listin; výstupy z Czech POINTU
7 04.11.2021 17.00 hod. Poskytování informací a ochrana osobních údajů

Rezervace nutná přes objednávkový formulář. Na základě rezervace obdržíte přístupový kód.

Přihláška

Registrace Občan v systému veřejné správy:

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Účastník:

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.