Přednášky Kladno 2. ročník

Kladenská univerzita třetího věku

Studium je určeno seniorům, osobám se zdravotním postižením i invalidním důchodcům z Kladna a okolí. Studenti mají možnost rozšířit své znalosti v mnoha oborech, které je zajímají. Dvouleté studium je zakončeno absolventskou prací.

Pořádá: Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. – Fontána pod záštitou města Kladna

Studijní obor: Psychologie pro praxi 2. ročník
JÁ, ČLOVĚK – proměny lidské psychiky od zrození po smrt

Děkuji autorovi stránek, který zde zveřejnil tyto úsměvné testy „pro blondýny“.

Školní rok: 2019/2020
Dvouletý studijní cyklus je určen všem, kteří se zajímají o běžný život každého z nás a rádi by se na problematiku podívali očima psychologie: „Jací jsme, jakými chceme být, jakými můžeme být.“
Přednášky budou rozděleny na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměří na základní poznatky z oboru psychologie, na vybraná a zajímavá témata základních disciplín (např. odkud jsme a kam kráčíme, osobnost a její poznávání, motivace lidského chování, učení a paměť v životě člověka, mozek a jeho duše aj.), praktická část bude obsahovat řadu cvičení na rozvoj osobnosti a nezbytné „domácí“ úkoly.
V průběhu dvou let si představíme člověka s jeho obecnými, skupinovými i individuálními znaky. Ukážeme si, jak je jeho prožívání a chování určováno biologicky, společensky, kulturně, historicky i politicky. Ukážeme si člověka jak v jeho vývoji, tak ve vzájemných vztazích a projevech příznivých i nepříznivých, ve zdraví i v nemoci. Neboť psychologie se o člověka v tomto komplexu opravdově zajímá.
Vyučuje: PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jednotlivá témata budou zadávána ve formátu PDF podle data uskutečnění přednášek. Jsou tak k dispozici registrovaným studentům i nejširší veřejnosti.

Témata 2. ročníku 2019/2020

  • Vývojová psychologie
   Vývojová psychologie je jednou ze základních psychologických disciplín a snaží se porozumět lidskému prožívání, myšlení, cítění a chování v souvislosti s proměnami v průběhu našeho života.
  • Problematika periodizace psychického vývoje
   Rozdělit lidský život na určité časové úseky se pokoušeli lidé od nepaměti. Hlediska byla různá. Sedm životních fázích využívali filosofové starověku i středověku, dalšími pokusy bylo hledisko anatomické a fyziologické. Snaha současné psychologie je zachytit nejen biologický, ale i psychický a sociální vývoj člověka.
  • Vývoj lidské psychiky
   Vývoj lidské psychiky je proces složitý a je ovlivněn řadou faktorů. Musíme si uvědomit, že člověk je tvor společenský…, tudíž děti jsou mnohdy obrazem svých rodičů.
  • Kdy začíná život
   Otázkou, kdy začíná lidský život a osobnost, se zabývají filosofové, odborníci i obyčejní lidé celé generace a dodnes nemůžeme najít uspokojivou odpověď. Prenatální období je jedno z nejdynamičtějších a nejdůležitějších období vývoje člověka. Trvá sice poměrně krátce, pouhých 280 dní, je však základem naší osobnosti…
  • Novorozenec, kojenec
   Narodí-li se dítě, narodí se SVĚT. Svět, který teprve bude potažen poledníky a rovnoběžkami…
  • Batole, předškolní věk
   „Když malé děti káráme, často jsou tak vyděšené z odsuzování a našich silných emocí, že ani nechápou, co vlastně provedly. Říkáme dobrá slova, ale zaznívá tón nespokojenosti, pod medovým hlasem se skrývá obviňování, a to je příliš velká zátěž na emoce malého dítěte, které se pak nedokáže orientovat, o co jde. Cítí se strašně zraněné a vyděšené. Dítě se může učit nárokům ostatních nejlépe tehdy, je-li obklopeno jasnou láskou a jeho důstojnost není ohrožena.“ (Naomi Aldort)
  • Mladší školní věk
   „Nejhorší věc, kterou můžete udělat pro dítě, je dát mu všechno.“ (Elton John)
  • Pubescence, adolescence
   „Nechci, aby moje děti skočily na lep pouličním dealerům. To jim radši koupím jointa sám.“ (Johny Depp)
  • Dospělost
   „Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.“ (Osho 1931 – 1990)
  • Stárnutí, stáří
   „Stárnutí nezpůsobuje věk, ale opuštění ideálů.“ (Karolína Světlá 1830 – 1899)
   „Mládí nemůže vědět, jak přemýšlí stáří, ani jak se cítí. Ale staří lidé se proviní, jestliže zapomenou, jaké to je, být mladý…“ (Joanne Rowling *1965)
  • Stadia morálního usuzování
   „Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.“ (Jan Procházka 1929 – 1971)
  • Osobnost
   Co je osobnost, koho považujeme za osobnost a proč? Osobnost je ucelený, komplexní fenomén…
  • Temperament
   V praxi často, někdy s přídechem závisti, slýcháme: „Ten je temperamentní, ten se s ničím nepáře, střílí od boku, nemá problém…“. Proč se tak lišíme a proč jsme každý jiný?
  • Motivace
   Mnoho lidí, zejména ti, kteří jaksi stále stojí na jednom místě, slovo motivace silně bagatelizují. Přitom motivace je základním pilířem každého úspěchu. Proč je tak důležitá a co vše bychom si měli uvědomit?
  • Socializace
   Člověk je tvor společenská a díky tomuto začleňování dochází k proměnám, člověk se stává kulturní bytostí…
  • Učení
   Učení mučení. Jistě si dobře vzpomínáte na svá školní léta. Vzdor vůči učitelům, nechuť… nebo snaha. Udělali jsme mnoho chyb. Otázka zní: Kdo z nás se alespoň jednou pokusil vžít se do role učitele, položil si otázku co i proč po nás bude chtít?
  • Dovednosti, návyky
   Co se skrývá pod těmito pojmy? Pokud si je osvojíme, vedou nás k samostatnosti, soběstačnosti i k úspěchu.
  • Efektivní učení
   je schopnost využívat různé metody a techniky učení tak, abychom minimalizovali čas učením strávený a maximalizovali užitek. Je dobré se naučit „trénovat“ mozek ve všech směrech.
NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.