Přednášky Kladno 2. ročník

Kladenská univerzita třetího věku


Studium je určeno seniorům, osobám se zdravotním postižením i invalidním důchodcům z Kladna a okolí. Studenti mají možnost rozšířit své znalosti v mnoha oborech, které je zajímají. Dvouleté studium je zakončeno absolventskou prací.

Pořádá: Středisko komplexní sociální péče, o.p.s. – Fontána pod záštitou města Kladna

Studijní obor: Psychologie pro praxi 2. ročník
JÁ, ČLOVĚK – proměny lidské psychiky od zrození po smrt

Děkuji autorovi stránek, který zde zveřejnil tyto úsměvné testy „pro blondýny“.

Školní rok: 2021/2022

Dvouletý studijní cyklus je určen všem, kteří se zajímají o běžný život každého z nás a rádi by se na problematiku podívali očima psychologie: „Jací jsme, jakými chceme být, jakými můžeme být.“
Přednášky budou rozděleny na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměří na základní poznatky z oboru psychologie, na vybraná a zajímavá témata základních disciplín (např. odkud jsme a kam kráčíme, osobnost a její poznávání, motivace lidského chování, učení a paměť v životě člověka, mozek a jeho duše aj.), praktická část bude obsahovat řadu cvičení na rozvoj osobnosti a nezbytné „domácí“ úkoly.
V průběhu dvou let si představíme člověka s jeho obecnými, skupinovými i individuálními znaky. Ukážeme si, jak je jeho prožívání a chování určováno biologicky, společensky, kulturně, historicky i politicky. Ukážeme si člověka jak v jeho vývoji, tak ve vzájemných vztazích a projevech příznivých i nepříznivých, ve zdraví i v nemoci. Neboť psychologie se o člověka v tomto komplexu opravdově zajímá.
Vyučuje: PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jednotlivá témata budou zadávána ve formátu PDF podle data uskutečnění přednášek. Jsou tak k dispozici registrovaným studentům i nejširší veřejnosti.

Kde:

Středisko komplexní sociální péče o. p. s. – Fontána
5. května 249
27201 Kladno

Kdy:

Každý lichý čtvrtek 11.00. – 12.30 hodin; začátek 30.09.2021

Témata 2. ročníku 2021/2022

Vývojová psychologie

00 Vývojová psychologie
Vývojová psychologie je jednou ze základních psychologických disciplín a snaží se porozumět lidskému prožívání, myšlení, cítění a chování v souvislosti s proměnami v průběhu našeho života.

Problematika periodizace psychického vývoje

001 Problematika periodizace psychického vývoje
Rozdělit lidský život na určité časové úseky se pokoušeli lidé od nepaměti. Hlediska byla různá. Sedm životních fázích využívali filosofové starověku i středověku, dalšími pokusy bylo hledisko anatomické a fyziologické. Snaha současné psychologie je zachytit nejen biologický, ale i psychický a sociální vývoj člověka.

Vývoj lidské psychiky

002 Vývoj lidské psychiky
Vývoj lidské psychiky je proces složitý a je ovlivněn řadou faktorů. Musíme si uvědomit, že člověk je tvor společenský…, tudíž děti jsou mnohdy obrazem svých rodičů.

Kdy začíná život

003 Kdy začíná život
Otázkou, kdy začíná lidský život a osobnost, se zabývají filosofové, odborníci i obyčejní lidé celé generace a dodnes nemůžeme najít uspokojivou odpověď. Prenatální období je jedno z nejdynamičtějších a nejdůležitějších období vývoje člověka. Trvá sice poměrně krátce, pouhých 280 dní, je však základem naší osobnosti…

Novorozenec, kojenec

004 Novorozenec, kojenec
Narodí-li se dítě, narodí se SVĚT. Svět, který teprve bude potažen poledníky a rovnoběžkami…

Batole, předškolní věk

005 Batole, předškolní věk
„Když malé děti káráme, často jsou tak vyděšené z odsuzování a našich silných emocí, že ani nechápou, co vlastně provedly. Říkáme dobrá slova, ale zaznívá tón nespokojenosti, pod medovým hlasem se skrývá obviňování, a to je příliš velká zátěž na emoce malého dítěte, které se pak nedokáže orientovat, o co jde. Cítí se strašně zraněné a vyděšené. Dítě se může učit nárokům ostatních nejlépe tehdy, je-li obklopeno jasnou láskou a jeho důstojnost není ohrožena.“ (Naomi Aldort)

Mladší školní věk

006 Mladší školní věk
„Nejhorší věc, kterou můžete udělat pro dítě, je dát mu všechno.“ (Elton John)

Pubescence, adolescence

007 Pubescence, adolescence
„Nechci, aby moje děti skočily na lep pouličním dealerům. To jim radši koupím jointa sám.“ (Johny Depp)

Dospělost

008 Dospělost
„Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.“ (Osho 1931 – 1990)

Stárnutí, stáří

009 Stárnutí, stáří
„Stárnutí nezpůsobuje věk, ale opuštění ideálů.“ (Karolína Světlá 1830 – 1899)
„Mládí nemůže vědět, jak přemýšlí stáří, ani jak se cítí. Ale staří lidé se proviní, jestliže zapomenou, jaké to je, být mladý…“ (Joanne Rowling *1965)

Stadia morálního usuzování

010 Stadia morálního usuzování
„Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.“ (Jan Procházka 1929 – 1971)

Osobnost

0011 Osobnost
Co je osobnost, koho považujeme za osobnost a proč? Osobnost je ucelený, komplexní fenomén…

Temperament

0012 Temperament
V praxi často, někdy s přídechem závisti, slýcháme: „Ten je temperamentní, ten se s ničím nepáře, střílí od boku, nemá problém…“. Proč se tak lišíme a proč jsme každý jiný?

Motivace

0013 Motivace
Mnoho lidí, zejména ti, kteří jaksi stále stojí na jednom místě, slovo motivace silně bagatelizují. Přitom motivace je základním pilířem každého úspěchu. Proč je tak důležitá a co vše bychom si měli uvědomit?

Socializace

0014 Socializace
Člověk je tvor společenský a díky tomuto začleňování dochází k proměnám, člověk se stává kulturní bytostí…

Učení

0015 Učení
Učení mučení. Jistě si dobře vzpomínáte na svá školní léta. Vzdor vůči učitelům, nechuť… nebo snaha. Udělali jsme mnoho chyb. Otázka zní: Kdo z nás se alespoň jednou pokusil vžít se do role učitele, položil si otázku co i proč po nás bude chtít?

Dovednosti, návyky

0016 Dovednosti, návyky
Co se skrývá pod těmito pojmy? Pokud si je osvojíme, vedou nás k samostatnosti, soběstačnosti i k úspěchu.

Učit se je snadnější

0017 Učit se je snadnější
než se může zdát…

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.