Náš tým

Jsme spolek nadšenců, kteří si přejí, abychom byli nejen zdraví, ale i sebevědomí a šťastní.Štěstí je většinou dílem okamžiku. A tyto okamžiky vám chceme dát.
Neboť vše je v nás, je naší vnitřní záležitostí.

PaedDr. & Mgr. Hana Čechová, předsedkyně

PaedDr. Mgr. Hana Čechová
PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Vystudovala PedF UK a FTVS UK v Praze. Ve své práci se specializuje na aktivní zdravotní prevenci, podchycení a rozvoj uchovaných schopností, odstranění psychických bariér a získání zdravé sebedůvěry. Preferuje bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci.
Od roku 1977 se věnuje práci s dětmi, od roku 1993 pracovala pro Tělovýchovnou jednotu Elán Kladno při OV svazu invalidů Kladno a následně od roku 1995 pro Sportovní klub tělesně postižených a vozíčkářů České republiky a Český svaz zrakově postižených sportovců, vede Klub poruchy příjmu potravy při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem.
Je autorkou mnoha metodických materiálů a publikací vztahujících se ke zdravému životnímu stylu, udržení, obnově a upevnění zdraví. Knihu „Jak trvale zhubnout a nehladovět“ můžete objednat zde. V současné době spolupracuje jako lektorka s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging a centry komplexní sociální péče v Kladně a v Praze. Vede individuální i skupinové cvičební lekce a kurzy pro děti, dospělé a seniory.

Bc. Nina Čechová, místopředsedkyně

Bc. Nina Čechová
             Bc. Nina Čechová

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze obor fyzioterapie, od roku 2010 pracuje jako zástupce úsekového vedoucího v Rehabilitační klinice Malvazinky. V rámci naší činnosti má na starosti organizování táborů a akcí pro děti.
Nabízí individuálně sestavené preventivní a léčebné edukační programy, jejichž cílem je naučit jednotlivce kompenzovat každodenní stereotypní přetěžování pohybového aparátu a s přihlédnutím k individuálním dispozicím zajistit vyšší odolnost pohybového aparátu vůči stále se měnícím podmínkám prostředí. Od roku 2013 se specializuje i na rehabilitační program dětí a dospělých po amputaci dolních končetin škola chůze (chůze na šikmé ploše, nestabilní plochy, tréninkový chodník, chůze v terénu) včetně nácviku manipulace s protézou.

 

MUDr Marie Tomečková, CSc., odborná konzultantka

MUDr.-Marie-Tomeckova
MUDr. Marie Tomečková

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnes 1. LF UK Praha).  Zpočátku se věnovala internímu lékařství, později se specializovala na kardiologii, zejména na výzkum prevence aterosklerózy a jejích klinických komplikací. Na LF UK Praha vedla výuku mediků i postdoktorandů, od roku 2001 pracovala v Evropském centru medicínské informatiky, statistiky a epidemiologie (EuroMISE centrum), účastnila se národních i mezinárodních výzkumných programů zaměřených na prevenci aterosklerózy, možnost genetické predikce závažných komplikací aterosklerózy, např. srdečního infarktu, vytváření databází pro moderní statistické metody a jejich ověřování a pro přípravu elektronizace zdravotnictví.
Od podzimu 2014 mj. působí jako jedna z konzultantek Ligy proti rakovině. V našem spolku působí jako odborná konzultantka a lektorka. Její činnost krásně charakterizuje termín „Senior Konzultant“, neboť přednášky a odborné konzultace, které vede, propojují zkušenosti s nejnovějšími poznatky.

Mgr. Ida Kršková

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, fakultu tělovýchovných studií. Mnozí ji budou znát jako úspěšnou reprezentantku ČSSR a ČR v rychlobruslení pod jménem Ida Stárková. V letech 1996 – 2007 působila jako trenérka a achoreografka sportovního aerobiku. Její svěřenci se stali nejen několikanásobnými mistry ČR ve fitness týmech a pódiových skladbách, ale současně stanuli na stupních vítězů jak na ME, tak na MS. Je držitelkou řady tuzemských i zahraničních certifikátů z oblasti spirální stabilizace páteře – SM SYSTÉM, Pilates, Bosu – cardio, Dornova metoda a Breussova masáž, cvičení pro seniory, Flamenco, power jóga aj. Dnes již výhradně působí jako profesionální lektorka. Vede skupinové a individuální lekce: spirální stabilizace páteře – SM SYSTÉM, cvičení pro seniory, zdravý,funkční a bezpeční pohyb, prevence a zmírnění bolestí zad a pohybového systému, Pilates, Bosu – cardio, kompenzační cvičení pro sportovce, zdravý sport pro děti.

Jolana Ryplová

Získala odborné vzdělání v oboru ekonomie, nicméně jak sama říká, účetní být nikdy nechtěla. Její hlava i srdce dobře věděly, že to není to „pravé ořechové“. Lidské tělo, jeho fyzická část, bylo to, co ji fascinovalo; dávat tělu tvar, dát mu možnost přeměny, uvolnit napětí a při tom si „vyrobit“ dobrou náladu. Absolvovala řadu kurzů a své snažení završila ročním studiem na akreditované škole Refit SH s.r.o. v Praze.  Péči o tělo a psychiku rozdělila do 4 částí: cvičení, masáže, výživa, relaxace. Nedostižná kombinace.

Bc. Eva Kubenková

Vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci, obor ošetřovatelství na lékařské fakultě. Má několikaletou praxi v akutní medicíně jako záchranář na RZS, na ARO a anestézii, dva roky působila jako vyučující na zdravotních školách. Je držitelkou řady tuzemských i zahraničních certifikátů z oblasti jógy a dnes již výhradně působí jako profesionální lektorka jógových cvičení: ashtanga vinyasa jóga, balanční jóga, akrobatická jóga, power jóga, hatha jóga, zdravá záda jógově, přírodní léčba stresu, terapeutická jóga. Jak sama říká (cituji):Nevěnuji se výhradně jednomu „stylu“, ale beru si od všeho něco a vytvářím tak vlastní pojetí a zkušenost. Dnes se věnuji jak náročnějším stylům, tak meditativním. Medituji, zpívám mantry, praktikuji očistné techniky…“)

MUDr. Jana Janů, lektorka

Bc. Kateřina Luková, lektorka

Jiří Flajzar, lektor

Hana Suková, účetní

NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.