Kdo jsme

Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší.
Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. (Jan Werich)

 Proto poslechněme svou intuici k tomu, abychom změnili sami sebe, svůj životní styl.

 Neboť zákon přírody je neúprosný:

Co je zatěžováno se rozvíjí, udržuje, je podporováno.
Co není potřeba, co se nepoužívá, zakrňuje a odumírá.

 

Cesta ke zdraví Kladno je dobrovolným, nevládním, neziskovým humanitárním spolkem občanů, které si klade za cíl pravidelně pracovat s handicapovanými, zdravotně oslabenými a chronicky nemocnými dětmi, s jejich rodinami a dalšími rodinnými příslušníky, s dospělými a seniory s důrazem na sociálně slabé skupiny. Naplňování cílů a plnění úkolů je všeobecně prospěšnou činností.

 

Působíme v oblastech

 • zdraví
 • výchova a vzdělávání
 • integrace
 • tolerance, solidarita a soudržnost
 • zájmová činnost
 • aktivní využití volného času
 • sport a alternativní sportovní vyžití
 • výživa
 • relaxace, odpočinek
 • odolnost vůči stresu
 • sociální (společenská) adaptabilita

Jednotlivé oblasti propojujeme tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků ve prospěch jedince s přihlédnutím na jeho konkrétní sociální zařazení a abychom docílili dlouhodobého zlepšení kvality jeho života. Pro dosažení svých cílů shromažďujeme poznatky z oblastí medicíny a rehabilitace, zdravotního a kondičního cvičení, výživy, pedagogiky a psychologie, práva, etiky a ostatních oborů, které souvisí s problematikou handicapovaných, zdravotně oslabených, chronicky nemocných a sociálně slabých. Získané poznatky dále propagujeme a publikujeme.

 

Pořádáme, nabízíme, poskytujeme, účastníme se…

 • vzdělávací akce pro nejširší veřejnost (přednášky, semináře, kurzy, individuální lekce)
 • odborná konzultační činnost
 • pravidelné lekce a kurzy zaměřené na rehabilitaci, obnovu kondice, úpravu hmotnosti, upevnění zdraví
 • krátkodobé i dlouhodobé rekondiční, klimatické, léčebné a regenerační pobyty, za tímto účelem spolupracujeme se státními i nestátními zdravotnickými zařízeními a dalšími vhodnými objekty v tuzemsku i v zahraničí
 • integrované tábory pro děti i dospělé
 • setkání odborníků a laiků, koordinujeme výměnu získaných informací a zkušeností
 • návrhy a náměty na zlepšení zdravotního stavu, na vybavení zdravotnickými a cvičebními pomůckami
 • jednáme se zaměstnavateli, pracovními úřady a školami za účelem vyhledání pracovních a vzdělávacích příležitostí zdravotně znevýhodněných
 • vyhledáváme, zajišťujeme a organizujeme společenské příležitosti
 • vydáváme vlastní informační periodika, metodické materiály, odborné publikace, knihy
NF AVAST
Právě teď
Praha

 
 
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost.