Pomoz sobě – přednášky

Pokračujeme v projektu, který je cíleně zaměřen na praktické poznatky z oblasti péče o naše zdraví. Workshopy v podobě ucelených kurzů jsou zaměřeny na cílenou prevenci v oblasti péče o zdraví (nejen) seniorů, přispívají k fyzickému a psychickému zdraví, aktivnímu, zdravému stárnutí a stáří, u osob 50+ pak k dlouhodobé schopnosti plnohodnotně se udržet na trhu práce. Důležitým prvkem je vás motivovat k větší odpovědnosti za vlastní zdraví: „Jak co nejefektivněji, jednoduše a dlouhodobě vykonávat každodenní činnosti, případně se k nim po nemoci či úrazech vrátit“.
Témata, která již proběhla, jsou rozšířena o další praktické poznatky a souvislosti. Zařazujeme témata nová pod vedením vynikajících lektorů.
Od ledna do prosince roku 2019 proběhne 18 workshopů, které doplňujeme o 6 přednášek.

Přehled workshopů na www.pomozsobe.cz a https://www.facebook.com/pomozsobe/
V roce 2019 projekt „Pomoz Sobě“ opakovaně podpořili: HM Praha a NF Avast

1/Pomoz Sobě – přednášky

Místo: ZŠ Satalice, K Cihelně 137/8, 19015 Praha Satalice
Termín: ROZPIS BUDE UPRAVEN A UPŘESNĚN
Časová dotace: 3 hodiny se 2 – 3 krátkými přestávkami, 2 hodiny teoretická část, 1 hodina praktická část
Souhrnná náplň: Zdravá výživa je způsob stravování založený na přirozených potravinách, které nezatěžují lidský organismus. Je dobré si uvědomit, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat a vše prakticky aplikovat do života.

Datum Téma Anotace Lektor
27.02.2019 Výživa dříve narozených a její taje Lze předpokládat, že až 80 % případům nemocí srdce, cévních mozkových příhod, diabetu mellitu 2. typu a 40 % případům rakoviny by bylo možno předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu, stravování nevyjímaje… PaedDr. Mgr. Hana Čechová, MUDr. Marie Tomečková, CSc.

 

21.03.2019 Jak sestavit jídelníček I. část
(bílkoviny, tuky, sacharidy)
Bílkoviny, tuky a sacharidy patří mezi makroelementy, neboli základní, tzv. energetické složky potravy… PaedDr. Mgr. Hana Čechová
18.04.2019 Jak sestavit jídelníček II. část
(vitaminy, minerální látky, stopové prvky)
Vitaminy a minerální látky tvoří tzv. neenergetickou složku potravy, pro lidské tělo jsou však nezbytné… PaedDr. Mgr. Hana Čechová
12.09.2019 Záhadná E
na obalech našich potravin a nápojů
Výživová doporučení z hlediska „E“, neboli aditiv, zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin, požadavky spotřebitelů… PaedDr. Mgr. Hana Čechová, MUDr. Marie Tomečková, CSc.

 

23.10.2019 Jak pomáhá ovoce a zelenina Je prokázáno, že vysoká spotřeba ovoce a zeleniny je spojena s nižším rizikem řady chronických chorob… PaedDr. Mgr. Hana Čechová

 

20.11.2019 Bylinky a koření Bylinky (nejen léčivé) a některé druhy koření mají na lidský organismus blahodárný účinek. Využijeme je v kuchyni, jsou součástí i dnešní medicíny…

 

PaedDr. Mgr. Hana Čechová

 

Pozn. V případě onemocnění může být termín přesunut, popř. lektor nahrazen jiným lektorem. Změny budou zveřejněny na www.cestouzdravizs.cz

Cena

zdarma

 

Přihláška


Kurz POMOZ SOBĚ přednášky:

Vyplnění žlutých polí je povinné.
  Akce: Pro každou další akci je
potřeba vyplnit znovu formulář

Účastník:

Příjmení a jméno: nejprve příjmení a pak jméno
Datum narození: příklad: 30.1.1955
Ulice a číslo domu:
PSČ a obec/město: příklad: 100 00 Praha 10
Váš telefon:
Váš email (nezbytné):
Poznámka:
Souhlasím s podmínkami akce
Zaškrtněte, jinak se zpráva neodešle. Jako potvrzení obdržíte kopii objednávky na Váš e-mail.